20

Pierwsze wejście

30

Jednorazowe wejście

135

Karnet miesięczny / 8 wejść

100

Karnet miesięczny / 4 wejścia

80

Pierwszy taniec / 1 lekcja

80

Lekcja indywidualna

150

AKROBATYKA

275

KARNET OPEN

Zasady:

*Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi

**Zakup Karnetu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Szkoły Tańca Save The Beat

***Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym zajęć będzie mniej lub więcej kwota za karnet będzie odpowiednio zmniejszana lub zwiększana

****Zajęcia można odrabiać na innych grupach ( w swojej grupie wiekowej ) tylko w miesiącu na który został wypisany karnet.

***** Obowiązują umowy uczestnictwa w zajęciach z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

***** Cennik obowiązuje od 1 .09 .2020 i może ulec zmianie. 

Dane kontaktowe

Właściciel:

Agnieszka Gołofit-Sawicka

Email: savethebeat@gmail.com

Telefon: 603 594 225

Zapisz się do NEWSLETTERA

© 2023 by Women PWR. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy