* jednorazowa opłata rejestracyjna - płatna raz w roku przy zakupie pierwszego karnetu w danym sezonie tanecznym

*opłaty rejestracyjne przeznaczane są na sprzęty do szkoły tańca wspomagające rozwój tancerzy

Opłata Rejestracyjna

* jednorazowa opłata rejestracyjna - płatna raz w roku przy zakupie pierwszego karnetu w danym sezonie tanecznym

*opłaty rejestracyjne przeznaczane są na sprzęty do szkoły tańca wspomagające rozwój tancerzy

15

Umów się na pierwszą próbną lekcję w naszej szkole.

20

Pierwsze wejście

Umów się na pierwszą próbną lekcję w naszej szkole.

Umów się na lekcję w naszej szkole.

* trzeba wykupić co najmniej 3 jednorazowe wejścia w miesiącu

30

Jednorazowe wejście

Umów się na lekcję w naszej szkole.

* trzeba wykupić co najmniej 3 jednorazowe wejścia w miesiącu

135

Karnet miesięczny na 8 wejść ( zajęcia 2 razy w tygodniu ) 

* karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy

* w przypadku kiedy zajęć wychodzi 9 w miesiącu, do karnetu doliczane jest 15 zł za dziewiąte zajęcia

Karnet miesięczny na 8 wejść ( zajęcia 2 razy w tygodniu ) 

* karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy

* w przypadku kiedy zajęć wychodzi 9 w miesiącu, do karnetu doliczane jest 15 zł za dziewiąte zajęcia

Karnet miesięczny / 8 wejść

100

Karnet miesięczny na 4wejścia ( zajęcia 1 razy w tygodniu ) 

* karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy dla grup dziecięcych i młodzieżowych

* w przypadku kiedy zajęć wychodzi 5 w miesiącu, do karnetu doliczane jest 25 zł za piąte zajęcia

Karnet miesięczny / 4 wejścia

Karnet miesięczny na 4wejścia ( zajęcia 1 razy w tygodniu ) 

* karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy dla grup dziecięcych i młodzieżowych

* w przypadku kiedy zajęć wychodzi 5 w miesiącu, do karnetu doliczane jest 25 zł za piąte zajęcia

80

Lekcja indywidualna dla

jednej pary. Czas trwania 60 min.

Pierwszy taniec / 1 lekcja

Lekcja indywidualna dla

jednej pary. Czas trwania 60 min.

80

Lekcje indywidualne dla solistów , duetów i trio.

Czas trwania 60 min

Lekcja indywidualna

Lekcje indywidualne dla solistów , duetów i trio.

Czas trwania 60 min

150

Karnet miesięczny na 4wejścia ( zajęcia 1 razy w tygodniu ) 

* karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy dla grup dziecięcych i młodzieżowych

* w przypadku kiedy zajęć wychodzi 5 w miesiącu, do karnetu doliczane jest 35 zł za piąte zajęcia

AKROBATYKA

Karnet miesięczny na 4wejścia ( zajęcia 1 razy w tygodniu ) 

* karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy dla grup dziecięcych i młodzieżowych

* w przypadku kiedy zajęć wychodzi 5 w miesiącu, do karnetu doliczane jest 35 zł za piąte zajęcia

275

Wejście na wszystkie zajęcia w danej grupie wiekowej w danym miesiącu kalendarzowym.

KARNET OPEN

Wejście na wszystkie zajęcia w danej grupie wiekowej w danym miesiącu kalendarzowym.

Zasady:

*Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi

**Zakup Karnetu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Szkoły Tańca Save The Beat

***Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym zajęć będzie mniej lub więcej kwota za karnet będzie odpowiednio zmniejszana lub zwiększana

****Zajęcia można odrabiać na innych grupach ( w swojej grupie wiekowej ) tylko w miesiącu na który został wypisany karnet.

***** Obowiązują umowy uczestnictwa w zajęciach z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

***** Cennik obowiązuje od 1 .09 .2020 i może ulec zmianie.